ایران باس یک شرکت بین المللی خدمات اجاره اتوبوس و مینی بوس است که در کشور ایران فعالیت می کند.

Iran Bus is an international bus services company in Iran

To order contact our office:
+98 21 22538204
+98 21 77266465
+98 912 302 6402

 

 

برای هر کاری به متخصص آن کار مراجعه کنید. اما ما فقط همین یک تخصص را داریم.                                            از تماس با ما پشیمان نخواهید شد.                        امروز اطلاعات یعنی پول و قدرت پس از ما نیز اطلاعات بگیرید.           حداقل مزیت تماس با ما خدمات مشاوره رایگان برای شما است.                        مدیریت ایران باس اینترنشنال

تلفن دفتر تهران: ۷۷۲۶۶۴۶۵ - ۲۲۵۳۸۲۰۴
۰۹۱۲۳۰۲۶۴۰۲

 

Iran Bus International Co. Ltd.

 

Intelligent Trade System Co. Ltd.?2007 Iran Bus International. All rights reserved